שחזור מידע
אחרי פירמות, מחיקה, התקנת מערכת הפעלה, מתקפות וירוסים
מידע מכוננים אחרי נזק  במגנטית (סקטורים פגומים)
מדיסק קשיח (HDD) במקרה של בקר פגום או נזק פיזי
מידע מכונני USB, SD/MS/XD כרטיסים וכל הסיגי דיסק און קי